Transferència de coneixement

INTERARTS dissenya i coordina activitats de capacitació en gestió cultural i cooperació cultural internacional. Així mateix, ha signat diversos acords amb centres d’educació superior d’arreu del  món, mitjançant els quals acull persones en pràctiques, a qui proporciona programes individualitzats.

INTERARTS organitza regularment seminaris i conferències arreu del món, no només en el marc dels projectes en curs, sinó també de manera independent, amb l’objectiu de fomentar el debat i el fecund intercanvi d’idees.

INTERARTS considera que el coneixement ha de socialitzar tant amb el públic especialitzat com amb el públic en general. Amb aquesta finalitat, vam difondre contínuament informació general i específica sobre activitats, projectes i programes en curs a través de les nostres webs i xarxes socials.

Per a més informació sobre activitats passades i presents en aquesta àrea d’activitat, llegiu sobre els nostres projectes.