Interarts, en col·laboració amb la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals UnitsCGLU, va celebrar la segona edició dels ‘Diàlegs Eduard Miralles’ el dia 28 de novembre de 2019 en el Centre d’Estudis i Recursos CulturalsCERC de Barcelona.

L’objectiu principal de l’edició d’enguany va ser de reflexionar sobre el tema de les polítiques públiques per a la cultura en el marc de la Agenda de desenvolupament 2030 de Nacions Unides, analitzar quin ha estat el grau d’implementació efectiva de l’Agenda des de la seva  aprovació al 2015 i, en particular, com els diferents països han actuat en matèria de cultura.

En el marc del VIII Campus euroamericà de cooperació cultural, l’Eduard Miralles escrivia que:

No basta simplement amb dir que sense cultura no hi ha desenvolupament, sinó que hem d’afirmar i afirmar-nos d’acord amb algunes elaboracions contemporànies com aquelles que es deriven de la denominada agenda 21 de la cultura, que sense cultura el desenvolupament està incomplet.”

Us convidem a llegir la Relatoria dels Diàlegs Eduard Miralles 2019 i a continuar treballant amb nosaltres per un món on la cultura es reconegui com l’element clau que és per a un millor desenvolupament humà sostenible. Tanmateix, al nostre web trobareu les actes del VIII Campus euroamericà de cooperació cultural, Cuenca (Equador), 2012, en les que es recullen les contribucions d’experts internacionals sobre el rol de la cultura per el desenvolupament humà sostenible.