Iniciat en 2008, el Programa Ciutats Interculturals (ICC), iniciativa conjunta del Consell Europeu i la Comissió Europea, té com a objectiu dissenyar, comprovar i validar una metodologia i un conjunt d’eines per a donar suport a les autoritats locals en el desenvolupament de polítiques i estratègies interculturals.

A l’agost de 2019, el ICC va publicar l’edició revisada del document “Ciutat intercultural pas a pas“, una guia pràctica per als líders de ciutats que té com a objectiu ajudar a desenvolupar estratègies per a afrontar els creixents desafiaments de la integració intercultural i la cohesió comunitària en l’espai urbà.

Aquesta iniciativa, a la qual s’han sumat més de 130 ciutats, suggereix adoptar un enfocament intercultural per fomentar la integració i inclusió social, així com promoure la diversitat, com un recurs de creativitat, benestar i desenvolupament econòmic.

Els convidem a llegir el document mencionat. Per a més informació, si us plau consulti els següents enllaços.

Enllaços