El passat mes de juliol de 2019, els politòlegs Nicolás Barbieri i Yunailis Salazar van publicar l’estudi “L’equitat en les polítiques culturals. Estudi de casos amb metodologia de recerca participativa” realitzat amb el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’estudi ha aplicat una metodologia d’investigació participativa a nivell local, amb la contribució dels municipis de Sabadell, el Prat de Llobregat, Igualada i Tiana. Ha permès identificar els principals obstacles per a aconseguir una àmplia participació cultural, amb l’objectiu de proposar recomanacions per una millora de les polítiques públiques d’accés i participació a la cultura.

Els autors emfatitzen la necessitat de tractar, especialment des dels ajuntaments, el tema de desigualtat en les polítiques culturals per a així garantir als ciutadans una millor condició en igualtat d’accés i d’oportunitats a la vida cultural i als seus drets culturals.

Si està interessat en llegir l’informe o saber més sobre les entitats involucrades, pot consultar els següents enllaços.

Enllaços