El Compendi de Polítiques i Tendències Culturals, un sistema d’informació i monitoratge que emmagatzema i actualitza continguts sobre les polítiques culturals nacionals de 45 països diferents, llança la seva nova plataforma en línia basada en l’estructura metodològica pilot inicialment formulada i organitzada a Espanya per l’experta independent, Anna Villaroya.

Aquesta nova plataforma en línia, desenvolupada pels dissenyadors de web Daphne van Loonm Ron North i Ton de Koning en col·laboració amb autors experts del Compendi i altres parts interessades, ofereix millores en el sistema de navegació i cerca a partir de l’ús de filtres personalitzats i noves bases de dades que permeten comparar amb més facilitat temes de política cultural. La plataforma també proporcionarà recursos revisats, taules estadístiques i comparacions basades en els perfils de països i fonts externes.