En el marc del projecte SouthMed CVPràctiques comunitàries entorn del valor públic de la cultura al sud del Mediterràni, el consorci liderat per Interarts va publicar, al març de 2018, el llibre titulat MAHATTAT, en col·laboració amb la Maison de l’Image i altres experts culturals de la regió.

MAHATTAT recull l’experiència de les dinàmiques i projectes culturals que SouthMed CV va recolzar a la regió del sud del Mediterrani entre 2015 i 2018, incloent entrevistes, articles, cartografies, cites, fotos i un gràfic amb indicadors. A més, el llibre porta adjunt un còmic del reconegut il·lustrador, dibuixant i caricaturista tunisià Seïf Eddine Nechi, que reflexiona, en àrab amb subtítols en anglès, sobre el terme cultura i la seva importància com a element essencial en el desenvolupament humà.

Recomanem aquesta publicació a tots aquells interessats a conèixer més sobre aquest projecte, finançat per la Unió Europea en el marc del programa regional Med Culture, que va explorar l’aportació que la cultura, des de les seves diferents expressions, fa a la construcció de l’espai públic i de la ciutadania.