L’any 2017, Interarts va publicar un Estudi de Bones Pràctiques com a resultat del projecte “La cultura i les arts al servei de la cohesió social a les ciutats llatinoamericanes (LAIC)”, realitzat en col·laboració amb el Centre de Belles Arts (BOZAR) i finançat per la direcció General de Cooperació Internacional i Desenvolupament de la Comissió Europea.

L’estudi examina els projectes culturals urbans i comunitaris, tant a Europa com a Amèrica Llatina, per a analitzar la relació entre cultura i desenvolupament i avaluar la contribució d’aquests projectes al diàleg intercultural. També ofereix recomanacions innovadores per a la formulació de polítiques i programes centrats en la cohesió social i el desenvolupament urbà sostenible.

Recomanem aquest document a tots els interessats en la cultura com a eina per a fomentar la cohesió social i contribuir al desenvolupament urbà.