Cultural Base, Plataforma Social sobre Patrimoni Cultural i Identitats Europees, va ser llançada en 2015 i finançada pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea. El seu objectiu principal era identificar i analitzar els principals debats i controvèrsies entorn del patrimoni cultural i les identitats europees, centrant el seu treball en tres eixos: memòria cultural, inclusió cultural i creativitat cultural.

Entre els resultats del projecte, i amb l’objectiu de produir directrius polítiques i recomanacions sobre els temes abordats, al 2017 CulturalBase va publicar quatre policy briefs (breus informes):

L’enfocament principal de tres dels policy briefs es va centrar en els tres eixos principals del projecte: (1) Memòria Cultural, analitza i proposa recomanacions sobre temes relacionats amb la cultura i els drets del patrimoni; (2) Inclusió Cultural, aborda la forma en què els museus i les institucions culturals tendeixen a no fomentar la diversitat cultural i la inclusió; i, finalment, (3) Creativitat Cultural, aborda la forma en què els canvis causats per la digitalització afecten la cultura i al patrimoni. Encara que es van publicar fa dos anys, els tres informes de política continuen sent molt pertinents. El quart informe va ser sobre (4) l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 (AEPC2018) i aborda els reptes, les tendències i els diferents àmbits d’acció prioritaris identificats per Cultural Base. Encara que ja s’ha celebrat el AEPC, l’informe ofereix una visió encara d’actualitat.

Recomanem aquests documents a tots aquells interessats en qüestions relacionades amb la salvaguarda del patrimoni cultural europeu, no sols com a llegat del nostre passat, sinó també com un recurs vital per al nostre futur.