Interarts té el plaer de convidar a tots els professionals de la cultura i de la cooperació cultural a l’edició 2019 dels “Diàlegs Eduard Miralles” organitzada conjuntament amb la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units – CGLU. Aquesta edició abordarà el tema de les polítiques públiques, en particular per a la cultura, en el marc de l’Agenda de desenvolupament 2030 de Nacions Unides: el programa reuneix a experts en la matèria, tant d’administracions públiques com d’organitzacions no governamentals. L’edició 2019 dels “Diàlegs Eduard Miralles” tindrà lloc el 28 de novembre a les 17.30 hores a l’Auditori del Centri d’Estudis i Recursos Culturals, Barcelona.

És necessari inscriure’s, per a això empleno aquest formulari.

Els esperem a tots per a dialogar i reflexionar sobre un tema de màxima actualitat per a tots els actors del sector cultural.