Al novembre del 2018, Interarts va organitzar un homenatge al seu President, l’Eduard Miralles, recentment desaparegut, amb la intenció de que fos el primer de una sèrie de diàlegs anuals al voltant de les qüestions rellevants per tots els professionals de la gestió cultural i de la cooperació cultural internacional.

Aquest 2019, Interarts organitza la segona edició dels Diàlegs Eduard Miralles sobre el tema de les polítiques públiques, en particular per a la cultura, en el marc de l’Agenda de desenvolupament 2030 de Nacions Unides. L’objectiu d’aquesta edició es fer una anàlisi de quin ha estat el grau de implementació efectiva de l’Agenda des de la seva aprovació al 2015 i, en particular, de com els diferents països han actuat en matèria de cultura. El postulat de partida és que la cultura és un instrument fonamental de desenvolupament humà i hauria de tenir un lloc privilegiat en les polítiques públiques i en els programes operatius coordinats en el marc de l’Agenda 2030.

La coordinació de l’edició 2019 dels Diàlegs Eduard Miralles és a càrrec d’Interarts en partenariat amb el Comitè Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i en col·laboració amb el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona.

L’edició 2019 dels Diàlegs Eduard Miralles tindrà lloc el 28 de novembre 2019, de les  17.30 a les 20.00, a l’Auditori del CERC (carrer de Montalegre, 7 a Barcelona).  El programa es farà públic en les properes setmanes, amb el formulari d’inscripció.