El document ‘DECIDES Carib: Violència domèstica a Antigua i Barbuda: Informe final de la Investigació’ es va publicar el desembre de l’any 2017, com un dels resultats del projecte “DECIDES Carib – Drets culturals per fomentar canvis de comportament i apoderament de les dones contra la violència domèstica a Barbados i el Carib Oriental”, desenvolupat per un consorci d’entitats locals encapçalat per Interarts i finançat per la Unió Europea.

L’informe, basat en les aportacions de les parts interessades responsables de les administracions públiques de St. Phillip i St. Mary, i en entrevistes realitzades tant a perpetuadors com supervivents, proporciona una anàlisi de la situació de la violència de gènere (GBV) a la regió i ofereix recomanacions per als processos de protecció i suport, així com propostes concretes per a la sensibilització dels ciutadans en relació amb el tema de GBV.

Recomanem aquest document a tots aquells interessat en promoure un canvi cultural necessari per a l’apoderament de les dones i la construcció d’una societat cada vegada més forta i resistent.