Entre els mesos de maig i desembre de 2018, el Cercle de Cultura, en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Cercle d’Economia, va dur a terme el Fòrum Cultura 2020.

Més d’un centenar de professionals d’institucions i organitzacions culturals van participar activament en en les taules de debat del Fòrum Cultura 2020: a partir de 8 eixos temàtics, van compartir experiències i visions sobre la situació actual del sector cultural a Catalunya i les seves possibilitats de millora. Des d’Interarts, Gemma Carbó, presidenta, Javier Brun, vocal, i Mercedes Giovinazzo, directora, van participar en varies de las taules rodones. Eduard Miralles, president d’Interarts fins a la seva desaparició al 2018, també hi va participar.

Les conclusions del Fòrum Cultura 2020 han estat publicades recentment bajo el lema ‘Fòrum cultura, punt i seguit. Propostes per al debat’. Recullen els trenta reptes i prioritats per a la cultura a Catalunya i proposen recomanacions per posicionar la cultura d’impulsar la cultura cap a un posicionament  en les polítiques públiques.

Per a més informació, si us plau consulti els següents enllaços.

Enllaços