El projecte “Reforç de capacitats en les Capitals Europees de la Cultura” va ser iniciat per la Comissió Europea per a donar suport a les activitats de reforç de capacitats i d’aprenentatge entre iguals per a les CEC. El projecte va començar a l’octubre de 2019 i tindrà una durada de 30 mesos. El seu objectiu és donar suport a les CEC a través d’una àmplia gamma d’activitats, entre les quals s’inclouen:

  • Maparles necessitats de reforç de capacitats dels organismes encarregats de l’execució de les CEC actuals i del futur;
  • Crear un grup d’experts multidisciplinaris a escala de la UE per a cobrir les necessitats identificades;
  • Organitzar els Academy Camps, cicles de formació presencials per les CEC; i
  • Realitzar Cursos Oberts Massius en Línia (MOOCs) i webinars, amb el desenvolupament de nous kits d’eines i material de formació.

L’objectiu d’aquestes activitats és proporcionar a les CEC un suport pràctic en els casos en què s’han detectat manques de qualificacions, amb una sòlida estructura d’assistència tècnica, un conjunt d’eines, materials, coneixements teòrics i pràctics i, alhora, amb una millora de les oportunitats de creació de xarxes per als equips encarregats de l’execució de les CEC.

El nostre consorci reuneix les principals organitzacions europees que representen als sectors culturals de tota la Unió Europea, liderades per una organització sense ànim de lucre que porta més de 30 anys coordinant projectes internacionals. Per tant, combina els coneixements temàtics i l’experiència necessària en la gestió, amb diversos socis, de projectes finançats per la UE.

Convocatòria d’experts:

S’obrirà una convocatòria d’experts per als professionals interessats i disponibles a unir-se al nostre grup d’experts. Es convidarà a experts de diferents llocs geogràfics i camps d’especialització a presentar la seva candidatura en la pàgina web de Reforç de Capacitats per a les CEC, que es llançarà a principis de 2020.

En asociació amb:

                  Culture Action Europe (CAE)

                 Interarts – Fundació Interarts per a la cooperació cultural internacional

            European network on cultural management and policy (ENCATC)

  United Cities and Local Governments (UCLG) – Subcontratista

            Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local (AEIDL) – Soci líder