Culture Action Europe (CAE), la xarxa que reuneix organitzacions culturals de diferents sectors de tot Europa, sol·licita en nom de tots els seus membres el suport a les organitzacions sense ànim de lucre actives a nivell local, nacional i europeu, que desitgen treballar per i contribuir en la construcció d’una Unió Europea més forta.

Actualment, el sector sense ànim de lucre europeu té dificultats per accedir al finançament de la UE a causa de les actuals normes d’avaluació financera, tot i la seva significativa feina en connectar amb milers de ciutadans més enllà de les fronteres i la seva capacitat per dissenyar i implementar projectes innovadors i de gran impacte en altres contextos.

CAE reconeix que les organitzacions sense ànim de lucre són un sector estratègic per a la construcció d’un futur més just i més sostenible. Per aquesta raó sol·licita un canvi en els criteris financers previstos en el marc legal de tots els programes 2021-2027 i que determinaran la elegibilitat de les organitzacions actives en els camps de la cultura, l’educació, la innovació, la joventut i l’esport siguin elegibles.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.

Enlace