La ‘Missió Acadèmica, Cultural i Empresarial‘, organitzada per l’Associació Colombiana d’Institucions de Formació Tècnica (ASFOTEC) en col·laboració amb Foresco Espanya, es va dur a terme amb èxit a les ciutats de Madrid i Barcelona durant els dies 14 i 23 de setembre de 2019.

A la Missió van participar-hi representants de 10 institucions llatinoamericanes diferents provinents de països com Colòmbia, Costa Rica i República Dominicana. Els participants tenien com a objectiu reunir-se amb entitats de cooperació i formació tècnica europees, per tal d’identificar, explorar i aprofundir sobre els elements clau que actualment el sistema de formació tècnica d’Espanya i Europa utilitza per a l’assoliment de bons resultats. Interarts, va acollir a casa seva els participants, i va compartir amb ells les bones pràctiques fins ara realitzades en l’àmbit de les Indústries creatives i de l’Economia Taronja.

Com a resultat d’aquesta missió, no només s’espera haver intercanviat la major i millor informació entre els actors involucrats, sinó també un fort lligam d’amistat i aliança que en un futur proper es pugui traduir en pràctiques de cooperació, suport tècnic i l’organització d’un Congrés Iberoamericà com a comesa compartida entre les institucions europees i llatinoamericanes.

Per a més informació, si us plau consulteu els següents enllaços.

Enllaços