Recerca aplicada

Metodologia d’anàlisi no sistemàtica, la recerca aplicada pot ser utilitzada per qualsevol persona que vulgui abordar un problema específic: INTERARTS contribueix regularment a la generació de coneixement basat en l’observació i avaluació de projectes, programes i polítiques. Participa en processos internacionals de recerca-acció per donar suport al disseny de polítiques culturals, en particular a escala europea.

INTERARTS ha estat sovint a l’avantguarda en la identificació de qüestions crucials d’interès i rellevància per al sector cultural i les polítiques culturals i, d’aquesta manera, ha contribuït a la seva posterior integració. Ens esforcem per presentar els resultats de la nostra recerca en formats fàcils d’usar, no només per a audiències professionals, sinó també per al públic en general.

Per a més informació sobre activitats passades i presents en aquesta àrea d’activitat, llegiu sobre els nostres projectes.