Cap a una major igualtat de gènere: promoció del paper i la imatge de la dona en el sector audiovisual del sud de la mediterrània.

Al sud del Mediterrani, com en altres parts, el sector audiovisual representa un segment estratègic i d’alt potencial de la indústria creativa, en termes de valor econòmic i creació d’ocupació, i també com a constructor de la narrativa social col·lectiva, impulsor eficaç i popular de la inclusió social, el coneixement, la democràcia, la diversitat cultural i la innovació. Actualment, el sector contribueix significativament a l’ocupació dels joves i afavoreix la participació de les dones en comparació amb els sectors més tradicionals. No obstant això, les dones segueixen estant infrarepresentades, tant a la pantalla com darrere de la càmera, limitant així la influència positiva de les pel·lícules i dels productes audiovisuals en l’opinió pública i el seu poder per impulsar noves percepcions entre els ciutadans de la regió sobre la igualtat d’oportunitats i el paper de les dones en la societat.

SouthMed WIA busca reforçar les capacitats de les professionals i operadores dones del sector audiovisual a 7 països del sud de la Mediterrània (Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia) i contribuir al desenvolupament sostenible ia la diversitat cultural mitjançant la millora de la imatge de les dones en el sector cinematogràfic. El projecte aborda les debilitats i qüestions relacionades amb la igualtat de gènere i l’escassa representació de les dones en el sector audiovisual, inclosa la perpetuació d’estereotips relacionats amb la imatge de la dona en els països del sud de la Mediterrània, amb l’objectiu últim de influir en les actituds culturals i en l’opinió pública.

SouthMed WIA tindrà una sèrie d’impactes directes i indirectes, ja que es dirigirà al públic del sud de la Mediterrània i europeu, als operadors i festivals cinematogràfics del sud de la Mediterrània, a autoritats locals i nacionals com ministeris (cultura, comunicació, etc.) , organismes reguladors del cinema i de l’audiovisual, Institucions i xarxes juvenils, organitzacions culturals i associacions de dones. SouthMed WIA també contribuirà a la formulació de polítiques públiques i fomentarà el canvi social a la regió a través d’una ciutadania més activa. Es farà un esforç especial per facilitar les sinergies amb altres iniciatives pertinents de la UE i d’altres que puguin estar relacionades.

Activitats

 • Llançament de dues convocatòries de propostes per donar suport a projectes d’organitzacions del sud de la Mediterrània – Organitzacions de la societat civil (OSC) i petites i mitjanes empreses (PIME) dels 7 països de destinació.
 • Formació dels sub-beneficiaris i d’altres professionals del sector audiovisual, en particular de les dones, per ajudar-los a augmentar les seves competències en diferents àmbits rellevants, com ara el pitching, l’accés al finançament i la coproducció, la comercialització i la distribució.
 • Oferta als beneficiaris del finançament i a altres professionals d’oportunitats d’assistir a diferents esdeveniments per establir contactes.
 • Investigació de la situació actual dels set països destinataris en relació amb el paper de la dona en el sector audiovisual, ara recopilar dades i xifres fiables sobre la creació, la producció i la distribució.
 • Activitats de divulgació de la igualtat de gènere entre professionals del sector audiovisual i del paper de la dona en el sector a la regió del sud de la Mediterrània. Aquestes activitats tenen per objecte sensibilitzar les parts interessades i al públic en general.
 • Creació d’una xarxa regional estable per a les dones de la regió del sud de la Mediterrània en el sector audiovisual.

SouthMed WiA està cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa regional Med Film, implementat per Interarts (responsable del projecte), Culture & Media Agency Europe (CUMEDIAE), Permanent Conference of the Mediterranean Audiovisual Operators (COPEAM), Screen Institute Beirut (SIB) i Superior School of Audiovisual and Cinema (ESAC), en associació amb European Women ‘s Audiovisual Network (EWA).

Data d’inici

1 Febrer 2017

Objectius

 • Enfortir les capacitats de les dones professionals i operadors del sector audiovisual a 7 països del sud de la Mediterrània (Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia).
 • Contribuir al desenvolupament sostenible i la diversitat cultural millorant la imatge de la dona en el sector cinematogràfic.

Impacte

 • Més presència de professionals del cinema en la indústria cinematogràfica.
 • Millor imatge de les dones en el sector cinematogràfic.

Resultats

 • Implementació efectiva d’almenys 6 projectes que involucrin els operadors locals del sector audiovisual per donar suport a la igualtat de les dones en el sector cinematogràfic.
 • Manuals i material informatiu sobre igualtat de gènere en el sector audiovisual.
 • Una campanya regional i set nacionals per sensibilitzar sobre la importància de la participació de les dones en el sector cinematogràfic.
 • Una xarxa audiovisual femenina al sud de la Mediterrània.
 • Web del projecte i una plataforma col·laborativa en línia.
 • Un documental sobre joves cineastes.
 • Un esdeveniment regional final.

Web SouthMed WiA

Enllaços