Drets culturals per fomentar respecte drets humans i llibertats contra violència de gènere i discriminació de lgbti.

DECIDES Trinitat i Tobago està implementat per un consorci liderat per Interarts en associació amb Advocates for Safe Parenthood (Saint Lucia) Inc (ASPIRE) i Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA). L’objectiu general del projecte és contribuir a reduir la discriminació per violència de gènere i discriminació de LGBTI a Trinitat i Tobago mitjançant el foment de canvis culturals en la societat i l’enfortiment de la capacitat de les organitzacions de la societat civil (OSC) per contrarestar-les. DECIDES Trinitat i Tobago es basa en el projecte DECIDES Carib, iniciat el 2016, i, de la mateixa manera que aquest, desenvolupa activitats de recerca, capacitació i sensibilització per eradicar els biaixos i promoure canvis de comportament.

DECIDES Trinitat i Tobago està cofinançat per la Comissió Europea a través de l’Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (IEDDH) i supervisat per la Delegació de la Unió Europea a Trinitat i Tobago. Buscarà la cooperació i les sinergies entre les organitzacions de dones i les organitzacions LGBTI per unir les seves forces cap a objectius comuns amb la finalitat última de promoure el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals.

L’acció proposta sorgeix de la identificació de diferents temes que afecten els grups esmentats, com ara:

1. Manca d’enquestes i dades estadístiques rellevants: cal disposar de dades fiables sobre el cost socioeconòmic de la violència i la discriminació per raó de sexe o d’orientació o identitat sexual.

2. Biaix cultural dels professionals que s’ocupen de les qüestions de violència de gènere i LGBTI: moltes víctimes, tant de violència de gènere com de discriminació de LGBTI, tendeixen a no denunciar l’abús a causa de la falta de confiança cap als organismes oficials (deguda a biaixos recurrents, victimització i discriminació).

3. Normalització cultural de la violència de gènere i la discriminació de les persones LGBTI i poc coneixement de les seves conseqüències i l’impacte sobre la salut de les dones, els nens i les persones LGBTI, així com sobre la salut, el desenvolupament i l’economia de la societat en el seu conjunt.

4. Poc recursos i poder de promoció de les organitzacions de la societat civil que sovint només poden comptar amb el treball voluntari a causa dels escassos recursos i la manca de professionalització i tendeixen a competir pels recursos en comptes de cooperar cap a un objectiu comú.

Per abordar aquestes qüestions, les organitzacions executores realitzaran recerques en els camps de la violència de gènere i la discriminació de LGBTI; desenvoluparan accions d’incidència cap als actors clau per millorar el marc legal, tant en relació amb la violència de gènere com amb els drets LGBTI, i per crear sinergies i xarxes de parts interessades; organitzaran esdeveniments de networking i tallers per enfortir les capacitats de les OSC; emetran una convocatòria de propostes per concedir suport financer a organitzacions de tercers per tal de desenvolupar projectes relacionats amb els drets LGBTI; i desenvoluparan activitats culturals de sensibilització, com produccions audiovisuals, una exposició fotogràfica, una actuació per carnaval/calipso, informes periodístics i campanyes de comunicació.

data d’inici

1 Abril 2017

objectius

 • Millorar la recopilació de dades i un millor coneixement de les tendències i característiques clau de la violència de gènere i la discriminació de LGBTI.
 • Enfortir la capacitat de les comunitats de OSC, dones i persones LGBTI d’establir xarxes, incidir i advocar amb les principals parts interessades.
 • Millorar la percepció i la capacitat dels professionals dels sistemes de gènere, justícia, salut, educació i política per respondre a les necessitats de les víctimes/supervivents i crear una xarxa dirigida als equips de resposta a la violència de gènere.
 • Augmentar la prevenció de la violència de gènere i la discriminació de LGBTI a través d’un enfocament comunitari adreçat a sensibilitzar i canviar els comportaments culturals, també dels perpetradors.

resultats

 • 1 informe complet sobre les dades rellevants i 2 propostes de directrius.
 • 1 plataforma col·laborativa.
 • 2 documents: material de capacitació per a les OSC.
 • 4 manuals: material didàctic per a les parts implicades.
 • 6 conjunts d’associacions d’aprenentatge amb els implicats claus.
 • Una xarxa estable per a equips de resposta integrada violència de gènere/discriminació de LGBTI organitzats per institucions locals estables.
 • 2 guies per a mesures de prevenció i legislació contra la discriminació a nivell nacional.
 • 1 lloc web compartit.
 • 1 vídeo/documental sobre temes i drets de LGBTI.
 • 2 tipus de fullets informatius (10.000 còpies de cada un).
 • 1 producte transmèdia que inclou web i clips de TV, 1 aplicació i la narració digital de processos interactius.
 • 2 informes periodístics amb imatges relacionades.
 • 1 actuació relacionada amb el carnaval i/o calipso.

Web DECIDES Trinidad i Tobago

enllaços

Crèdits fotografia: Mr. Brandon Kalyan