SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV
SouthMed CV

Pràctiques comunitàries entorn del valor públic de la cultura al sud de la mediterrània

Què?

Aquest nou projecte té com a objectiu dur la cultura des dels marges al centre de l’esfera pública, explorant el seu potencial per connectar amb estratègies de desenvolupament econòmic, social i polític.

La finalitat de SouthMed CV és fomentar el paper de la cultura en la cohesió social, preferiblement amb un efecte potencial i multiplicador de llarga durada. Ho farà mitjançant el finançament de projectes culturals i artístics innovadors en matèria de drets humans, de gènere, de diversitat, d’inclusió social o del medi ambient.

Així mateix, contribuirà al desenvolupament de les capacitats i habilitats dels operadors culturals, a l’enfortiment institucional d’associacions i xarxes culturals, a l’intercanvi de coneixements a nivell regional i a la promoció de la cooperació entre organitzacions culturals i altres actors de la societat civil.

SouthMed CV està finançat per la Unió Europea en el marc del programa regional Med Culture, dissenyat per acompanyar els països socis en el sud de la Mediterrània en el desenvolupament i millora de les polítiques culturals relacionades amb el sector de la cultura.

Països: Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia.

Com?

El projecte, iniciat l’abril de 2015 amb una durada de 36 mesos, posarà en pràctica les següents activitats principals:

• Dues convocatòries públiques per a projectes, que s’emetran a l’agost de 2015 i l’agost de 2016. Aquestes convocatòries s’adrecen a organitzacions sense ànim de lucre i entitats locals amb projectes culturals i artístics que contribueixin a enfortir el paper que ocupa la cultura a les estratègies de desenvolupament a nivell local, regional o nacional, a través de la cooperació amb altres agents de l’esfera pública. Els beneficiaris que rebin una subvenció a la primera convocatòria podran presentar-se a la segona convocatòria un cop finalitzat el seu projecte.
• Identificació d’oportunitats d’aprenentatge entre els projectes seleccionats i els seus socis i la seva implementació a través d’intercanvis locals, nacionals, regionals, i estratègies de treball en xarxa.
• Una publicació final destacant resultats, impactes i temes clau del projecte.
• Dues conferències públiques finals per presentar els resultats del projecte, incloent les pertinents recomanacions identificades en matèria de polítiques i les oportunitats de sostenibilitat a la regió del sud de la Mediterrània.

Per què?

SouthMed CV ha sorgit de l’observació i l’anàlisi de la diversitat de contextos i pràctiques culturals, vinculats a múltiples imaginaris al sud de la Mediterrània, i de la necessitat de millorar les capacitats professionals dels operadors culturals, professionals i organitzacions que treballen en aquest camp.

A la llum de les estratègies internacionals, comunitàries i regionals existents per al desenvolupament sostenible (per exemple: els ODM, l’estratègia Europa 2020 de la UE, l’Agenda Europea per a la Cultura i la Política de Veïnatge, la Convenció de la UNESCO de 2005 sobre la Diversitat de les Expressions Culturals, etc.), el projecte té com a objectiu atendre les necessitats abans esmentades mitjançant la implementació d’un seguit d’activitats diverses amb un fort potencial demostratiu i de comunicació, amb aprenentatge integrat, aliances de coneixement i aspectes de treball en xarxa.

SouthMed CV adopta un enfocament obert que posa èmfasi en la cultura i el desenvolupament local. Per tant, és probable que els projectes seleccionats incloguin coproduccions artístiques amb un component de participació ciutadana, aliances entre associacions culturals i escoles, seminaris de capacitació per a emprenedors culturals locals, exposicions d’art centrades en temes socials i ambientals, o activitats de desenvolupament institucional per a associacions d’organitzacions culturals, professionals o productors, entre d’altres.

 

Qui?

 • Interarts està implementant aquest projecte en el marc del programa regional Med Culture, i en col·laboració amb Bac Art Center, Tunísia; Gudran for Art and Development, Egipte; Khayal Arts and Education, Líban; National Center for Culture and Arts / King Hussein Foundation, Jordània; i la Comissió Alemanya per a la UNESCO.
 • BAC Art Center és una organització cultural independent sense ànim de lucre dedicada a l’art contemporani.
 • Gudran for Art and Development és una coalició d’artistes procedents de diferents àrees de treball que busca promoure la responsabilitat social de l’art.
 • Khayal Arts & Education és una organització sense ànim de lucre que promou projectes artístics amb aplicacions socials i educatives.
 • National Center for Culture and Arts és una organització no governamental sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament social a través de les arts escèniques.
 • La Commisió Alemanya per a la UNESCO és una organització sense ànim de lucre que actua com a intermediària entre Alemanya i les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) en qüestions de diversitat de les expressions culturals i desenvolupament sostenible.(Fotos Susanne Bosch)

Data d’inici

1 Abril 2015

Objectius

 • Aquest nou projecte té com a objectiu dur la cultura des dels marges al centre de l’esfera pública, explorant el seu potencial per connectar amb estratègies de desenvolupament econòmic, social i polític.
 • La finalitat de SouthMed CV és fomentar el paper de la cultura en la cohesió social, preferiblement amb un efecte potencial i multiplicador de llarga durada. Ho farà mitjançant el finançament de projectes culturals i artístics innovadors en matèria de drets humans, de gènere, de diversitat, d’inclusió social o del medi ambient.
 • Així mateix, contribuirà al desenvolupament de les capacitats i habilitats dels operadors culturals, a l’enfortiment institucional d’associacions i xarxes culturals, a l’intercanvi de coneixements a nivell regional i a la promoció de la cooperació entre organitzacions culturals i altres actors de la societat civil.

Resultats

 • Millora de les habilitats tècniques dels actors culturals; foment del treball en xarxa a nivell nacional i internacional tant de les organitzacions sense ànim de lucre, com dels operadors i projectes culturals; i enfortiment a nivell institucional d’organitzacions representatives del sector.
 • Potencial econòmic del sector cultural promocionat a través d’iniciatives i mecanismes de suport a emprenedors culturals i estratègies locals, en prioritzar l’economia creativa en les polítiques.
 • Augment de la participació ciutadana, els treballs comunitaris i les pràctiques educatives.
 • Desenvolupament de noves pràctiques col·laboratives mitjançant la implementació de programes d’intercanvi cultural, xarxes associatives i plataformes artístiques multidisciplinaris.

Web SouthMed CV

Publicacions finals

Enllaços