Cultura i arts en suport de la cohesió social a les ciutats d’Amèrica Llatina.

Davant el ràpid i desordenat creixement de les ciutats d’Amèrica Llatina i les conseqüències d’això (acusada desigualtat social, violència, deteriorament del medi ambient, manca de participació i d’identificació del ciutadà amb la seva ciutat), Interarts i BOZAR Centre de Belles Arts (Brusel·les) desenvolupen aquest projecte, que busca explorar, a través de propostes concretes, les possibilitats de contribuir, des d’un enfocament cultural, a aconseguir ciutats més obertes, tolerants, sostenibles i segures. Les dues organitzacions parteixen de la base que el factor cultural ha estat reconegut per la comunitat internacional com a element clau en la planificació sostenible i el desenvolupament urbà. Posen en marxa aquesta iniciativa responent a la invitació en procediment restringit de la Direcció General de Cooperació Internacional i el Desenvolupament, Amèrica Llatina i el Carib, programes regionals per a Amèrica Llatina i el Carib (Unitat G2) de la Comissió Europea, per al contracte de servei de ”Cultura i Arts en suport a la cohesió social a les ciutats d’Amèrica Llatina” en el marc de la decisió de finançament ”Suport a les corresponents activitats regionals a Amèrica Llatina”.

En el marc del projecte, es duen a terme tres activitats principals. La primera, el seminari ”Art i Cultura per Ciutats Inclusives a Amèrica Llatina i Europa”, va tenir lloc al juny de 2016 a la seu de Bozar (Brussel·les, Bèlgica). S’hi van establir comparacions entre contextos alhora que es van destacar els desafiaments contemporanis relacionats amb les ciutats, la cooperació cultural i la identificació de les millors pràctiques en els dos continents. Van participar més de 20 investigadors, gestors culturals, directors culturals i arquitectes d’Amèrica Llatina i Europa. El tema central va ser el paper que la cultura i les pràctiques artístiques tenen en la promoció de la cohesió social, el desenvolupament urbà incloent, el treball comunitari, la potenciació dels ciutadans, les polítiques culturals i els programes de desenvolupament tant a Amèrica Llatina com a Europa. Amb idèntic tema, després del seminari es va celebrar un debat obert al públic en general.

El taller UrbanLab, la segona de les activitats programades, es va realitzar al novembre de 2016 a Medellín, Colòmbia. Va consistir en un espai col·laboratiu en què cinc organitzacions artístiques i/o culturals de sengles ciutats llatinoamericanes –Colectivo LAAL vaca (Puebla, Mèxic); The Fire Theory (San Salvador, El Salvador); Colectivo La Ciudad Verde (Medellín, Colòmbia); Escuelab (Lima, Perú) i Centre BijaRi (Curitiba, Brasil)- van treballar sobre propostes creatives de desenvolupament urbà relacionades amb els cinc nodes definits prèviament, els quals s’han elaborat a partir de les següents temàtiques: memòria, educació, mobilitat, violència i, per concloure, resiliència i sostenibilitat. Cada node implicava així mateix altres artistes i operadors culturals d’altres països d’Amèrica Llatina i Europa. Durant l’UrbanLab les iniciatives vinculades a LAIC es van començar a desplegar, treball que va ser mostrat al públic a l’exposició realitzada el darrer dia de taller, al Centre Cultural de la Facultat d’Arts de la Universitat d’Antioquia, entitat col·laboradora en l’organització d’UrbanLab.

A partir del taller de Medellín, els projectes continuen el seu procés de desenvolupament durant els següents mesos en les diferents ciutats implicades i coordinats per cada un dels nodes respectius, fins a la seva culminació i presentació oficial a Bozar (Brussel·les, Bèlgica), a través d’una exposició, tercera activitat de LAIC, que marca el tancament del projecte, al maig de 2017.

El febrer de 2017 va tenir lloc una reunió de socis a Brussel·les, Bèlgica, per començar a acordar punts (escenografia, producció, aspectes financers) relacionats amb l’exposició final.

Data d’inici

20 Gener 2016

Objectius

  • Promoure i enfortir el paper de les arts i la cultura com a motors d’un desenvolupament urbà integrador i sostenible a Amèrica Llatina.
  • Facilitar els intercanvis i accions conjuntes entre la UE i Amèrica Llatina per integrar millor polítiques i iniciatives culturals en les estratègies de desenvolupament urbà, a partir de projectes d’èxit que donin suport a la cohesió social.

Resultats

  • Població més sensibilitzada sobre el paper de polítiques i programes culturals així com de pràctiques artístiques per abordar les necessitats de les persones socialment excloses en contextos urbans.
  • Més intercanvis entre els actors dels sectors culturals i socials de Llatinoamèrica i la UE i noves oportunitats per als artistes i creadors llatinoamericans, especialment dels barris urbans més pobres, per treballar en iniciatives culturals amb els socis de la UE.
  • Esdeveniments d’art i cultura on exhibir obres d’art i iniciatives culturals d’èxit que donin suport a la cohesió social i fomentin la participació de la població, especialment la joventut, de les zones urbanes desfavorides d’Amèrica Llatina.
  • Promoció del paper de la cultura en l’enfortiment de la cohesió social a ciutats llatinoamericanes i difusió de les activitats i èxits del projecte, tant a Amèrica Llatina com a la UE.

Web LAIC

Enllaços

Documents