El novembre de 2014 Interarts inicia el projecte ”Cultura per a tothom – fase III. Kosovo”, en consorci amb ARCS-Arci Cultura i Sviluppo i Culture Action Europe, per a l’Oficina de la Unió Europea a Kosovo. La iniciativa té com a objectiu contribuir al desenvolupament cultural i socioeconòmic d’aquest país mitjançant l’enfortiment del seu sector cultural i la promoció d’activitats culturals per a totes les comunitats i d’activitats educatives i recreatives inclusives, així com a través d’una major interacció entre els nens de diferents comunitats i orígens. ”Cultura per a tothom” dóna suport als operadors culturals públics i privats de Kosovo, així com als artistes, especialment a les dones.

Durant els 2 anys del projecte es van implementar les activitats següents:

► 54 operadors públics i privats (organitzacions culturals i civils, universitats, institucions públiques, artistes i gestors culturals, etc.) de Kosovo van rebre l’ajuda per a projectes culturals i artístics a través de dues Convocatòries públiques obertes al desembre de 2014 i de 2015. A més, a través d’una convocatòria específica oberta el 2015, va ser finançada la producció de 2 documentals, ”Lord of the House” de Edon Rizvanolli i Danielle Bremer i ”Drums of Resistance” de MB Office, i d’1 curtmetratge ”Schatzi” de Astrit Alihajdaraj.

► El 23 i 24 d’abril de 2015 i de 2016 es van celebrar dues edicions del Dia Mundial del Llibre, en col·laboració amb Artpolis (Kosovo). L’esdeveniment va tenir com a objectiu promoure la literatura i lectura en el país així com enfortir la indústria publicitària nacional. En ambdues edicions van participar més de 200 llibreries, biblioteques, artistes, músics, nens i joves.

► Els dies 9 i 10 d’octubre de 2015 i el 21 de juny i 21 de setembre de 2016 es van celebrar dues edicions de ”Pristina Open Air Music Nights” amb la participació de més de 50 músics locals i regionals. Els esdeveniments van ser organitzats en col·laboració amb la Municipalitat de Pristina (edició 2015), la Filharmònica de Kosovo (edició 2016), l’Ambaixada de França a Kosovo (edició 2016) i el Teatre Nacional de Kosovo (edició 2016).

► Del 13 de juliol al 30 de setembre de 2016 es va organitzar l’exposició internacional ”The Presence of the Real” a Pristina i Peja, amb la participació de 11 artistes i en col·laboració amb l’agència INIT i la Municipalitat de Peja. Amb el suport dels fons de ”Culture for all – phase III” i en el context de l’exposició, la Galeria de Peja va ser renovada.

► 65 artistes i operadors culturals a través de les visites d’estudi van participar en fires, mercats, festivals i esdeveniments internacionals, com ara Classical NEXT (Rotterdam, 20-23 de maig de 2015), Sarajevo Film Festival (Sarajevo, 18-23 d’agost de 2015)), WOMEX (Budapest, 21-25 d’octubre de 2015), MEDIMEX (Bari, 29-31 d’octubre de 2015), 56ª Biennal de Venècia (Venècia, 18-22 de novembre de 2015), Who’s Next ( Paris, 21-25 de gener 2016), BERLINALE Film (Berlín, 12-17 de febrer de 2016), Premier Vision (Istanbul, 22-25 de març de 2016), Festival de Cinema ANNECY (Annecy, 13-18 de juny de 2016) i Tanzmesse (Düsseldorf 31 d’agost – 4 de setembre de 2016). A més, al maig i setembre de 2016 els representants del Ministeri de Cultura, Joventut i Esport de Kosovo i de la Filharmònica de Kosovo van visitar els equipaments de les arts escèniques a Àustria i els Països Baixos.

► Els dies 21 i 22 d’octubre de 2016 es va organitzar la conferència regional ”Strengthening Culture” a la Biblioteca Nacional de Pristina i sota l’auspici del Ministeri de Cultura, Joventut i Esport de Kosovo. En l’esdeveniment van participar més de 70 operadors públics i privats que treballen en l’àmbit de la cultura, les polítiques i estratègies culturals, les xarxes culturals, la cooperació internacional, l’educació, etc. de Kosovo, de la regió balcànica i d’Europa. La conferència va oferir la possibilitat de compartir experiències i pràctiques, així com reflexionar sobre els reptes actuals i el potencial d’enfortir la cultura en les societats balcàniques.

► Del 3 al 17 d’abril, del 9 al 20 d’agost i del 27 al 29 d’octubre del 2016 es van dur a terme 6 sessions de formació i capacitació amb més de 87 artistes, operadors i professionals de la cultura locals en temàtiques relacionades amb els fons europeus, la producció de pel•lícules d’animació, la dansa, la il•luminació en equipaments d’arts escèniques i l’artesania (teixit).

► En el context del projecte, es va prestar l’assistència tècnica al Ministeri de Cultura, Joventut i Esport de Kosovo en assumptes relacionats amb les polítiques i estratègies culturals. Amb aquesta finalitat, es van organitzar tallers i reunions amb més de 50 representants d’institucions culturals nacionals i municipals, així com operadors culturals i artistes del 15 al 17 de gener, del 22 al 23 d’abril, del 14 al 15 de juny i del 22 al 26 agost 2016, en Peja, Prizren i Pristina. A l’octubre de 2016 es va presentar al Ministeri l’informe de l’estratègia per a les polítiques culturals a Kosovo.

► Al març i abril de 2015 i al març, abril i maig de 2016 es van dur a terme dues edicions de la competició escolar de talents artístics ”School Quiz and Arts Talent Show”. 16 escoles de totes les regions de Kosovo i més de 176 alumnes van participar en les competicions. Alumnes de les escoles guanyadores van tenir l’oportunitat de visitar Brussel•les (Bèlgica), Zagreb (Croàcia) i Berat (Albània).

► Al setembre de 2015 i octubre de 2016 es van organitzar dues edicions del Festival Infantil; més de 535 alumnes de 29 escoles de totes les regions de Kosovo van tenir l’oportunitat de participar en activitats culturals a Pristina i Peja (en l’edició de 2016).

► Es va elaborar l’estudi sobre la cultura com a assignatura dins el sistema educatiu de Kosovo. Per a això, es van organitzar tallers i reunions amb representants d’institucions culturals nacionals i municipals i operadors culturals privats del 12 al 13 d’abril, i del 21 al 25 d’agost de 2016 a Peja, Prizren i Pristina.

Data d’inici

3 Novembre 2014

Objectius

 • Millorar el desenvolupament del sector cultura mitjançant el suport a operadors culturals públics i privats, contribuint així al desenvolupament econòmic i social general de Kosovo.
 • Enfortir el sector cultural de Kosovo com un vector de creativitat i innovació social, fomentar la diversitat cultural i el diàleg intercultural i desenvolupar la indústria cultural com un valor per a l’economia i competitivitat de Kosovo.
 • Donar suport als artistes i operadors culturals, en particular a les dones, en l’enfortiment de les seves capacitats i la seva visibilitat en l’escena cultural de Kosovo.
  Augmentar les activitats educatives i recreatives a Kosovo, fomentant la interacció entre els nens de diferents comunitats i contextos.
 • Donar suport al Ministeri d’Educació Ciència i Tecnologia i la resta d’actors implicats en l’educació en el desenvolupament del nou pla d’estudis relacionats amb les arts.

Resultats

 • Operadors culturals (públics, privats, universitats, mitjans de comunicació i societat civil) més enfortits.
 • La cooperació cultural regional i l’intercanvi cultural, incloent el networking i la mobilitat d’artistes i professionals de la cultura, més afavorida.
 • Augment del perfil cultural internacional de Kosovo, així com desenvolupament de coneixements i capacitats d’institucions i operadors culturals i organitzacions de la societat civil.
 • Desenvolupament de la indústria cultural com un valor per a l’economia i competitivitat de Kosovo.
 • Augment de les activitats educatives i recreatives a Kosovo, i foment de la interacció entre els nens de diferents comunitats i contextos.
 • Educació cultural i artística a Kosovo més enfortida.

Web Culture for all

Enllaços

Documents