Plataforma social sobre patrimoni cultural i identitats europees.

A través d’una perspectiva integral que inclou les connexions socials i polítiques més rellevants i actuals, ”CulturalBase. Plataforma Social sobre Patrimoni Cultural i Identitats Europees” té com a objectiu abordar el tema del patrimoni i les identitats europees des d’un doble punt de vista; a saber, des d’un enfocament analític així com des d’una perspectiva de política pública.

Des de la segona meitat del segle passat, la cultura ha experimentat una mutació profunda, a través de la qual s’han transformat la seva posició i el seu paper en les dinàmiques socials. Mentre que abans es limitava a una posició merament superestructural, ara constitueix un fonament essencial de la societat actual. En el context de la digitalització i globalització cultural, tot l’ecosistema cultural ha canviat, fet que ha alterat radicalment -i, al mateix temps, intensificat- la relació entre la identitat cultural, el patrimoni cultural i l’expressió cultural. Aquesta transformació s’ha produït tant en l’àmbit professional del sector cultural, com en la societat en el seu conjunt.

Els nous reptes i el nou potencial de la cultura, on s’entrecreuen els tres pilars esmentats -identitat cultural, patrimoni cultural i expressió cultural- es tindran en compte en el treball de CulturalBase, al voltant de tres eixos: memòria cultural, inclusió cultural i creativitat cultural.

Al llarg d’aquests tres eixos, la recerca es durà a terme per analitzar: els actuals debats relacionats amb el patrimoni en les institucions i les pràctiques de la memòria cultural; com impacta l’enfocament en la diversitat i la inclusió sobre les pràctiques de les institucions relacionades amb la memòria, incloent-hi les xarxes i els actors interessats en la matèria; allò que aquesta reconfiguració contribueix a les narratives noves o d’orientació post-nacional sobre la identitat i els valors europeus; i com el patrimoni, la diversitat cultural i la creativitat es relacionen en el context de les grans transformacions culturals, com ara les representades per la digitalització i la globalització cultural.

El projecte Cultural Base és implementat per les següents institucions: Central European University; Centre for Cultural Policy Research, University of Glasgow; Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute; School of Law, Politics and Sociology, University of Sussex; Universitat de Barcelona; Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne i Interarts. És finançat per la Unió Europea en el marc del programa de treball 2014-2015 d’Horitzó 2020 ”Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives”.

Per a l’elaboració en equip dels continguts producte d’aquesta recerca, CulturalBase compta amb una plataforma en línia, vinculada a la web del projecte (culturalbase.eu). Els documents que periòdicament va produint aquest treball, així com altres novetats de la iniciativa, es difonen principalment a través del web. Els experts implicats en CulturalBase també compten amb ocasions de debat presencial, com els tallers de Barcelona (setembre-octubre de 2015) i de Florència (desembre de 2016), la Major Stakeholders Conference (MSC) (Barcelona, maig de 2016) i els tallers locals celebrats a Brighton, Regne Unit (novembre de 2016), i París, França (gener de 2017). Una mostra de la rellevància del treball realitzat per aquesta Plataforma és el fet que en la proposta de la Comissió Europea de dedicar 2018 al Patrimoni Cultural Europeu, CulturalBase sigui un dels recursos recomanats.

Data d’inici

1 Maig 2015

Objectius

 • Realitzar una anàlisi extensa de la literatura d’investigació i els programes de les polítiques en el camp general de l’herència cultural i les identitats europees.
 • Identificar els principals temes d’investigació i els programes de les polítiques en aquest camp i contrastar entre el tipus de recerca realitzada i les polítiques desenvolupades.
 • Produir resums generals sobre les prioritats i oportunitats de recerca en relació amb el patrimoni cultural i les identitats europees des de tres perspectives analítiques bàsiques: memòria cultural, inclusió cultural i creativitat cultural.
 • Desenvolupar una visió compartida dins de la plataforma social sobre els temes de recerca més importants i les polítiques més rellevants en aquest camp per a Europa en els anys vinents i definir quina és la millor manera d’afrontar-los.
 • Produir agendes estratègiques de recerca sobre patrimoni cultural i identitats europees des de les tres perspectives analítiques esmentades derivades dels punts de vista compartits.
 • Produir directrius generals de polítiques en aquest àmbit a partir d’aquests mateixos punts de vista, especialment en relació amb els sistemes d’informació i les polítiques de recerca.

Resultats

 • Una visió general de les polítiques de recerca existents i afins al voltant dels tres eixos i àrees temàtiques identificades en CulturalBase.
 • Una agenda d’investigació centrada consensuada pel CulturalBase.
 • Informes sintètics per eix (memòria, inclusió i creativitat).
 • Una comunitat en xarxa d’acadèmics establerts, així com acadèmics emergents i doctorats que han establert una agenda de treball específica i assolit objectius específics.
 • Una sèrie de contribucions en prestigiosos diaris, revistes i diaris nacionals i internacionals subjectes a l’examen d’altres experts, dirigits a la comunitat científica.
 • Idees per a l’enriquiment dels cursos que s’imparteixen en l’actualitat i per al desenvolupament de nous materials d’ensenyament acadèmic en les principals institucions d’alta educació, tant a nivell de pregrau com de postgrau.

Web CulturalBase

Enllaços