El Comitè Directiu de Culture at Work Africa ha avaluat les 232 sol·licituds rebudes en el marc de la Segona Convocatòria llançada pel projecte. S’han rebut propostes des de Benín, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Ivori, la República Democràtica del Congo, Kenya, Mali, Níger, Nigèria, Rwanda, Senegal, Tanzània, Togo, Uganda i Zimbabwe.

L’avaluació final va tenir lloc durant la reunió del Comitè Directiu, el 18 de juny de 2019 a Brussel·les, Bèlgica.

De les 232 propostes rebudes:

  • 120 propostes de projectes van ser avaluades com no elegibles, ja que no complien les pautes de la convocatòria i / o els requisits formals.
  • 112 propostes de projectes van ser avaluades com a elegibles i van ser qualificades tenint en compte el criteri d’avaluació.
  • En concordança amb el criteri d’avaluació i el finançament disponible, 20 projectes van ser seleccionats per ser els beneficiaris de la subvenció.
  • A més, altres 9 projectes van ser afegits a una lista de reserva.

Culture at Work Africa és un projecte cofinançat per la Unió Europea i implementat per Interarts, Arterial Network, Centre for Fine Arts – BOZAR, Culture et Développement, Regional Centre for the Living Arts in Africa – CERAV/Afrique, Culture Fund of Zimbabwe Trust, International Music Council – IMC i Comitè de Cultura de Ciutats Unides i Governs Locals – CGLU.

Per a més informació, si us plau consulti els següents enllaços.

Enllaços