El Compendi de Polítiques i Tendències Culturals és un sistema d’informació i monitoratge que, des de la seva pàgina web, emmagatzema i actualitza continguts sobre les polítiques culturals nacionals de 45 països diferents. Cada perfil de país del Compendi està principalment redactat i actualitzat per experts independents en política cultural i, per al cas d’Espanya, la persona a càrrec de gestionar el contingut corresponent és Anna Villaroya.

Al febrer 2019, Anna Villarroya va treballar i va llançar la NOVA estructura metodològica de la plataforma Compendium per a Espanya, la qual permet ordenar i monitorar l’evolució de les polítiques culturals amb un enfocament més temàtic. Aquesta s’ha convertit en un model a seguir per als altres països i, a partir d’aquest mes, els Països Baixos se sumaran a aquesta nova xarxa i serà el segon perfil a ser renovat.

Ara com ara, els perfils es troben disponibles en format PDF; quand el nou web del Compendi estigui en línia, tots els perfils de països s’integraran a la nova estructura. Per a més informació, si us plau consulti els següents enllaços.

Enllaços