El projecte NETCHER, finançat pel 8è Programa Marc de la Unió Europea per a la Recerca i la Innovació (Horitzó 2020), començarà oficialment l’1 de gener del 2019.

NETCHER – NETwork (xarxa) i plataforma digital per a la Millora i Reconstrucció del Patrimoni Cultural està coordinada pel laboratori HiSoMA-CNRS, Lió, i reuneix durant un període de 2 anys un consorci d’entitats europees (CNRS i Université Lyon 2, Università Ca ‘Foscari Venezia i Fondazione Ca ‘Foscari, Deutsches Archäologisches Institut, Ecole Nationale Supérieure de la Police et Université de Technologie de Troyes, Capital High Tech SARL, Interarts, Michael Cultura). Se centrarà en les qüestions relacionades amb la preservació del patrimoni cultural i la lluita contra el tràfic il·legal de béns culturals.

Les últimes dècades han estat testimonis d’una varietat d’iniciatives, promogudes per un conjunt divers d’actors implicats en la protecció del patrimoni cultural en perill d’extinció i en la lluita contra el comerç il·legal, destinades a proporcionar mètodes i enfocaments per abordar el saqueig i el tràfic il·legal. NETCHER busca abordar el complex desafiament d’harmonitzar i reunir aquestes iniciatives, valuoses però sovint desconnectades, mitjançant un enfocament participatiu que donarà com a resultat la creació d’una xarxa estructurada (Plataforma Social) que reuneixi a una àmplia gamma d’actors, com a organitzacions paraigua i internacionals, autoritats nacionals i responsables de polítiques públiques, investigadors i ONG així com organitzacions públiques i privades.

La Plataforma Social s’encarregarà de sistematitzar totes les bones pràctiques emergents per tal de millorar i capitalitzar les experiències per establir un pla d’acció conjunt amb eines compartides i un full de ruta de recerca i innovació. (Imatge de Bryan DorroughCC BY 2.0).