El projecte “SouthMed WIA – Cap a una major igualtat de gènere: promoció del paper i la imatge de la dona en el sector audiovisual del sud de la Mediterrània” ha publicat un manual que identifica i sistematitza informació rellevant sobre programes i activitats relacionades amb el gènere i el sector audiovisual en els països beneficiaris del projecte: Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia. El treball és una eina útil amb informació sobre bones pràctiques que poden afavorir l’establiment de sinergies i oportunitats en la creació de xarxes, així com sobre institucions i oportunitats de la indústria cinematogràfica vinculades directament o indirectament amb el gènere. SouthMed WIA està cofinançat per la Unió Europea i implementat per un consorci liderat per Interarts (Espanya) en associació amb la Higher School of Audio-visual and Cinema – ESAC (Tunísia), Culture & Media Agency Europe – CUMEDIAE (Bèlgica), Permanent Conference of the Mediterranean Audio-visual Operators – COPEAM (Itàlia) i Screen Institute Beirut – SIB (Líban).

Enllaços