El Compendi de Polítiques i Tendències Culturals és un sistema d’informació i monitoratge que emmagatzema i actualitza continguts sobre les polítiques culturals nacionals de 45 països diferents. Cada perfil del Compendi està redactat i actualitzat per experts independents.

Anna Villarroya, l’experta a càrrec de redactar el perfil de polítiques culturals d’Espanya, va treballar i va llançar al febrer de 2019 la NOVA estructura metodològica de la plataforma Compendi que permet ordenar i monitorar l’evolució de les polítiques culturals amb un enfocament més temàtic. Aquesta s’ha convertit en un model a seguir per als altres països i, després de la publicació del perfil del pilot espanyol i del perfil holandès, el tercer perfil actualitzat és el de Letònia.

De la política cultural de Letònia cal destacar, entre els seus objectius principals, el d’estimular la participació cultural i de promoure l’educació artística en el marc de l’educació formal. Fins ara, els perfils estan disponibles en format PDF; quan el nou web del Compendi estigui en línia, tots els perfils actualitzats s’integraran en aquesta nova estructura.

Per a més informació, si us plau consulti els següents enllaços.

Enllaços