Al juny 2019, Interarts va participar en les Jornades Europees de Desenvolupament (EDD), la trobada anual que reuneix la comunitat del desenvolupament per promoure noves associacions i solucions conjuntes que responguin als reptes actuals del món d’avui. L’edició d’aquest any va tenir com a títol general “Abordar les desigualtats: Construint un món en el qual ningú es queda enrere”.

Per demostrar el seu compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i el tema dels EDD 2019, Interarts va presentar el seu treball a l’àrea de cooperació pel desenvolupament a través de la cultura amb un focus específic al programa DECIDES i els projectes Southmed WiA i Culture At Work Africa. Tambè va co-organitzar un dels tallers de pluja d’idees amb el títol “Promocionant la igualtat de gènere a través de la cultura i la creativitat” i va presentar una sèrie de sessions Pop-up a les que va emfatitzar la importància de la cooperació cultural com a mitjà per afrontar el repte de la desigualtat.

Les Actes dels EDDs acaben de ser publicades. Inclouen una breu descripció de totes les sessions que hi van tenir lloc així com la llista de tots els oradors i organitzacions involucrades en el Programa EDD 2019. Aquesta informació és molt útil per tots els actors de la cooperació al desenvolupament i per això la compartim.

Per a més informació, podeu consultar els següents enllaços.

Enllaços