El passat 3 d’abril (2019) al Cercle d’Economia de Barcelona, el Cercle de Cultural va presentar els resultats del  Fòrum Cultura 2020 durant el qual més de 100 professionals de la cultura han contribuït a un procés de reflexió y debat sobre els reptes, les prioritats i els elements de canvi en el sector cultural a Catalunya.

Organitzat el voltant de vuit temes (taules) els objectius principals del Fòrum Cultura 2020 han estat: 1. Recopilar les diferents opinions sobre els reptes i les prioritats del sector cultural i les seves connexions amb altres àmbits com l’educació, el turisme l’espai urbà, el desenvolupament, l’organització i l’equilibri territorial, la governança, la innovació, la projecció internacional, etc. 2. Des d’una perspectiva plural, impulsar el debat col·lectiu permanent entre els actors; millorar les mesures d’acció de projectes i activitats; i promoure un pensament crític entre la bretxa que avui existeix entre retòrica política i la realitat cultural de Catalunya.

És important reconèixer que avui, la cultura, no està de moda i això suposa grans reptes tant pel sector cultural com per altres àmbits d’activitat econòmica i social. Els canvis socials, la crisi econòmica i l’impacte de les noves tecnologies i dels mitjans de comunicació, són condicions que, en principi, poden alterar la participació activa en la vida cultural dels ciutadans però també, a més llarga termini, poden ser un element de motivació i oportunitat per a la construcció d’una major dignitat, cohesió social i competitivitat dels mateixos drets culturals i objectius del desenvolupament sostenible de la societat.

Enllaços