Culture Action Europe (CAE) va organitzar el Fòrum de Membres de Culture Action Europe 2019 els dies 21 i 22 de març a Brussel·les. Durant aquests dos dies, els membres van avaluar les accions de promoció i van compartir coneixements i també per identificar les  oportunitats per partneratias i processos de co-creació.

Antonio Gucciardo, Gerent de Interarts i Tresorer de CAE, va presentar el projecte Culture at Work Africa durant el Mercat de membres CAE, un espai especial dedicat a presentar projectes, idees i històries i històries. Culture at Work Africa és ara un dels principals projectes coordinats per Interarts, enfocat a promoure el diàleg intercultural i la cohesió social en àrees urbanes i periurbanes d’Àfrica per el desenvolupament humà sostenible. La primera convocatòria es va llançar el juny passat de 2018; ara, la segona convocatòria està oberta i es podran presentar propostes de projectes fins el 15 d’abril de 2019.

Per a obtenir més informació sobre el Fòrum de Membres CAE 2019 o el projecte Culture at Work Africa, consulti els següents enllaços.

Enllaços