El taller “NETCHER worldwide state of play: Tràfic il·lícit de patrimoni cultural”, organitzat per la Comissió germà-romana del Institut Arqueològic Alemany (DAI), va tenir lloc els dies 28 i 29 de maig de 2019.

Aquest és el primer dels tallers NETCHER per a experts en patrimoni cultural enfocats en els següents 6 temes:

  • Origen i traçabilitat
  • Educació i sensibilització
  • Conservació i reconstrucció
  • Retorn i restitució
  • Canales de trànsit i actors
  • Intervenció operativa i legal

Els tallers extrauran conclusions pertinents sobre les diferències i tendències amb base en les contribucions d’experts i institucions com el ICOM, la Universitat Tecnològica de Troyes, la Fundació Nacional de Recerca Hel·lènica, el Museu Britànic, la Comissió Europea, el Ministeri de Cultura de França, el Museu del Louvre, el Laboratori de Recerca sobre el Patrimoni de la CUT, la Universitat de Lió-2 i la Unitat de Cultura de la UNESCO (entre altres), a més dels membres del consorci del projecte. Aquesta reunió amb una àmplia gamma d’experts d’organitzacions internacionals, institucions de recerca i fundacions, va constituir la base del projecte NETCHER: construir una xarxa europea per a la recol·lecció d’informació i bones pràctiques recolzant-se en un nombre màxim d’actors implicats en la preservació i conservació del patrimoni.

Per a més informació, consulti els següents enllaços.

Ellaços