Drets culturals per fomentar canvis de comportament i l’apoderament de les dones contra la violència domèstica.

El projecte, desenvolupat per un consorci dirigit per Interarts, en associació amb Caribbean Women ‘s Association (CARIWA)Advocates for Safe Parenthood (Sant Lucia) Inc (ASPIRE) i Women Against Rap Inc. (WAR), i supervisat per la Delegació de la Unió Europea per a Barbados, Estado del Caribe Oriental, OECS i CARICOM/CARIFORUM, té per objecte contribuir a reduir la violència domèstica a Barbados i el Carib Oriental (Antigua i Barbuda, Dominica, Granada, Sant Cristóbal i Nieves, Saint Lucia i Saint Vincent i les Grenadines) mitjançant la promoció de canvis culturals de la societat i la millora de la capacitat de les organitzacions de la societat civil (OSC) per contrarestar-la.

Sorgeix de la identificació de les diferents necessitats i limitacions que afecten la violència domèstica i de gènere, la major part de les quals estan profundament arrelades en les normes culturals i de comportament de la societat; en concret: la falta d’estudis pertinents i dades estadístiques en la majoria dels països del Carib Oriental; els perjudicis culturals dels professionals que tracten qüestions de violència domèstica: moltes víctimes no solen reportar l’abús a causa de la falta de confiança cap als organismes oficials o per por als autors o altres membres de la família; la normalització cultural de la violència domèstica i la poca consciència sobre la seva les conseqüències, el seu impacte en la salut de dones i nens, així com en la salut, el desenvolupament i l’economia de tota la societat; i, finalment, els pocs recursos i poder d’incidència de les organitzacions de la societat civil.

DECIDES Carib, per tant, té un enfocament integral cap als diferents beneficiaris, com ara: les OSC amb competència local i internacional; els professionals que s’ocupen de la qüestió (policia, poder judicial, les autoritats locals i nacionals, professionals del sector salut i treballadors socials); mestres, directors d’escoles i facilitadores d’educació d’adults; i líders religiosos. Tot i així, dóna prioritat a la potenciació de la dona, i és estructurat per augmentar la seva capacitat de participar en les decisions polítiques, i interactuar amb qualsevol tipus de grups d’interès públic o privat, cap a un enfocament general sensible al gènere.

El projecte es refereix en particular a la dimensió cultural de la qüestió, a diferents nivells, a través de: la millora dels coneixements generals sobre la violència domèstica; la millora de les capacitats de les OSC mitjançant tallers i l’aprenentatge entre parells; evitant el biaix cultural dels professionals mitjançant associacions d’aprenentatge i la creació d’una xarxa entre les parts interessades; i augmentant la conscienciació de la societat a través d’esdeveniments i productes culturals i campanyes públiques.

DECIEES Carib va tenir el seu llançament públic al novembre de 2016, a a Bridgetown, Barbados, amb la participació, entre altres personalitats, de l’ambaixadora de la Delegació de la Unió Europea per Barbados, els Estats del Carib Oriental, OECS i CARICOM/CARIFORUM; el ministre d’Atenció Social, Apoderament Ciutadà i Desenvolupament Comunitari de Barbados i representants de les organitzacions que desenvolupen DECIDES Carib, entre elles, Interarts. L’esdeveniment va mostrar una panoràmica del fet que suposa actualment la violència de gènere en aquesta zona geogràfica, així com les activitats a desenvolupar per DECIDES Carib per contribuir a la seva eradicació. A l’acte li va seguir un seminari de dos dies format per tres diferents tallers per a organitzacions de la societat civil: el primer, sobre recerca i recollida de dades; el segon, sobre gestió de projectes i finançament; i el tercer, sobre activisme, incidència i pressió.

El gener de 2017 es va iniciar la recerca de camp a Antigua i Barbuda. L’equip de recerca local, coordinat per la presidenta de WAR, Alexandrina Wong, va començar el seu treball en les parròquies de San Juan, San Felipe i en Barbuda. Les investigadores de camp, Amy Hasset i Koren Norton,van recopilar dades quantitatives sobre la incidència de la violència domèstica en institucions rellevants (policia, tribunals, presons, centres de detenció juvenil, Direcció d’Assumptes de Gènere, Ministeri de Salut i hospitals/centres de salut/clíniques, etc.); i van realitzar entrevistes individuals en profunditat amb els actors principals (parlamentaris, representants dels ministeris pertinents, policia, tribunals, presons, centres juvenils de detenció/capacitació, etc.) i entrevistes individuals semiestructurades amb informants clau (víctimes/supervivents i perpetradors de violència domèstica). A més, van dur a terme discussions de grups focals amb els principals actors de les parròquies seleccionades (professionals de la salut i de l’educació, representants dels consells locals/parroquials, d’organitzacions religioses, d’organitzacions no governamentals i organitzacions comunitàries, de la joventut, etc.). Amb aquesta informació, la investigadora principal, la Dra. Rawwida Baksh, va redactar una anàlisi situacional de la Violència Domèstica a Antigua i Barbuda.

Tallers similars als realitzats a Barbados el novembre de 2016 van tenir lloc durant els primers mesos de 2017 en altres països que són àmbit de DECIDES Carib. Un dels resultats obtinguts amb ells ha estat un major interès i implicació en el projecte i els seus objectius per part dels actors clau, entre ells, les autoritats públiques nacionals. La Planned Parenthood Association de Saint Vincent i les Grenadines va participar activament dinamitzant el taller sobre gestió de projectes i transferint el seu coneixement als participants. Així mateix, representants del Ministeri d’Educació de Saint Vicent i del Ministeri de Serveis Socials de Dominica van tenir una participació activa en els tallers en els seus respectius països. En el cas de Saint Vicent, el representant del Ministeri d’Educació, a més de dinamitzar el taller sobre recopilació i anàlisi de dades, va destacar la necessitat i la possibilitat de crear un servei de consultoria estable per a les Organitzacions de la Societat Civil (OSC) que tinguin idees i vulguin desenvolupar propostes i implementar projectes coherents. En Dominica, els representants del sector salut es van oferir per donar suport a la replicació del taller i la difusió de DECIDES en tots els set districtes de salut de l’illa. Aquestes iniciatives repercuteixen en la sostenibilitat de DECIDES Carib, més enllà de la finalització del projecte.

Data d’inici

1 Març 2016

Objectius

  • Contribuir a reduir la violència domèstica a Barbados i el Carib Oriental mitjançant la promoció de canvis culturals de la societat i la millora de la capacitat de les organitzacions de la societat civil (OSC) per contrarestar-la.
  • Promoure entorns segurs mitjançant la millora de les competències de les OSC en la promoció de polítiques, la recerca, la recopilació de dades i xarxes.
  • Contribuir a la prevenció de la violència domèstica a través d’un enfocament impulsat per la comunitat que el seu objectiu és sensibilitzar i canviar els comportaments culturals.

Resultats

  • Millora de la capacitat de recopilació de dades i un millor coneixement de les tendències i les característiques clau de la violència domèstica.
  • Enfortida la capacitat de les OSC i les dones de documentar i analitzar el fenomen de la violència domèstica, i d’interlocució i incidència amb els actors clau.
  • Millora de la percepció i la capacitat dels professionals dels sectors polític, judicial i de la salut per respondre a les necessitats de les víctimes i per crear una xarxa que apunti a Equips de Resposta de Violència Domèstica.
  • Augmentat el coneixement dins de la comunitat en general a través del reconeixement públic del problema i de canvis de comportament.

Web DECIDES Carib

Enllaços

Documents