El Centre d’Afers Internacionals de Barcelona (CIDOB) ha presentat els resultats preliminars d’un estudi realitzat, en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre les estratègies d’acció internacional de sis grans metròpolis globals: Durban, Seül, Mont-real, Medellín, Viena i Barcelona.

En un article publicat al diari El País, Agustí Fernández de Losada, Director del Programa Ciutats Globals CIDOB i alhora vici-president de Interarts, explica que totes les metròpolis analitzades dediquen grans esforços a la seva acció internacional, especialment a projectar-se i captar oportunitats que afavoreixin el seu desenvolupament econòmic i social. En efecte, busquen posicionar-se en el món com a ciutats innovadores, creatives, dinàmiques i diverses que aposten per afavorir dinàmiques de cohesió social, emprenedoria i innovació, sostenibilitat ambiental i la qualitat de la vida. Tanmateix, encara que certament al principi això pot representar un valor afegit important i un impacte innegable en termes d’oportunitats d’ocupació, activitat econòmica i rendiment fiscal, no es pot negar que aquest prestigi global porta externalitats negatives i indirectes, que es produeixen a mitjà i llarg termini i que poden arribar a ser condicionants en el desenvolupament de la ciutat. Un exemple d’això, és la tensió en l’oferta laboral i la distorsió en el mercat immobiliari resultat d’un turisme exagerat.

Ser conscients d’aquestes externalitats no significa que hàgim de deixar d’apostar per la projecció internacional; però tampoc hem d’ignorar la realitat. És important començar a treballar en el disseny d’estratègies que impulsin un procés de sostenibilitat social i ambiental, i que aprofundeixin tant el compromís dels actors de la ciutat com en els mecanismes de participació ciutadana.

Per a més informació, consulti els següents enllaços. Els resultats finals de l’estudi seran publicats a la fi de l’any present.

Fotografia: Districte financer de Frankfurt, Alemanya. KAI PFAFFENBACH REUTERS.
Extreta de Pàgina web El Pais.

Enllaços