NETwork i Plataforma Social per a la millora i reconstrucció del Patrimoni Cultural

NETCHER – NETwork i Plataforma Social per a la millora i reconstrucció del Patrimoni Cultural és un projecte finançat pel 8è Programa Marc de la Unió Europea per a la Recerca i la Innovació: Horitzó 2020.

Les últimes dècades han estat testimonis d’una varietat d’iniciatives, promogudes per un conjunt divers d’actors involucrats en la protecció lluita contra el comerç il·lícit del patrimoni cultural en perill d’extinció, enfocats a proporcionar mètodes i objectius per abordar el saqueig i la tracta de aquests béns. NETCHER busca abordar el complex desafiament d’harmonitzar i reunir aquestes iniciatives valuoses, però sovint desconnectades, a través d’un enfocament participatiu que donarà com a resultat la creació d’una xarxa estructurada (Plataforma col·laborativa) que reuneixi a una àmplia gamma d’actors i organitzacions internacionals , autoritats nacionals i responsables de polítiques públiques, investigadors, ONG i organitzacions públiques i privades. Com a plataforma de col·laboració, NETCHER proposa un model participatiu per al procés d’investigació, exploració, formulació i implementació de polítiques i pràctiques culturals rellevants per a aquests fins a Europa.

NETCHER és coordinat pel laboratori HiSoMA-CNRS, i les altres entitats participants i membres del consorci del projecte són Università Ca ‘Foscari Venezia i Fondazione Ca’ Foscari; Deutsches Archäologisches Institut – DAI; Escola Nacional Superior de Policia – ENSP et Université de Technologie de Troyes; Capital High Tech SARL; Cultura de Michael i INTERARTS.

Els objectius d’NETCHER són:

 • Incentivar el suport, la interacció i la participació entre totes les parts interessades en la preservació del patrimoni cultural.
 • Ajudar al consorci a reunir a totes les parts interessades relacionades amb la preservació del patrimoni cultural i lluitar contra el tràfic il·lícit de béns culturals, i fer que s’uneixin a la xarxa.
 • Promoure el projecte i els seus resultats a nivell europeu i internacional cap al públic en general, les comunitats especialitzades i els responsables polítics.
 • Crear sostenibilitat més enllà de la finalització del projecte.
 • Fomentar la fertilització creuada.
 • Difondre els beneficis del projecte cap a comunitats i projectes diferents als de NETCHER.

Les ACTIVITATS PRINCIPALS són:

 • Gestió de projectes
 • Tallers temàtics i d’estat a nivell mundial.
 • Construcció de xarxa
 • Educació de les comunitats
 • Construcció de plataforma col·laborativa
 • Rutes per a la cooperació internacional
 • Difusió i sensibilització

Durada del projecte: 24 mesos.

Web NETCHER

Enllaços