Networking & advocacy

INTERARTS creu que el treball en xarxa és un actiu. De fet, som membres actius de diverses xarxes i, sovint, hem estat creadors d’aquestes. La creació de xarxes és un instrument molt eficient per operar en col·laboració, així com per advocar davant les autoritats públiques per les necessitats i recomanacions del sector.

Des de la seva fundació, INTERARTS ha desenvolupat forts vincles amb una extensa xarxa d’organitzacions i professionals a tot el món; en particular, amb organitzacions europees, els seus veïns a la Mediterrània i les seves contraparts a Amèrica Llatina i el Carib.

Per a més informació sobre activitats passades i presents en aquesta àrea d’activitat, llegiu sobre els nostres projectes.