Assessorament

INTERARTS té una vocació de servei públic. Mitjançant la prestació de serveis de consultoria dóna suport a entitats públiques i privades i posa a la seva disposició els coneixements adquirits en les diferents àrees d’activitat. Concretament, ofereix serveis que donen lloc a l’elaboració de recomanacions per contribuir a l’estructuració de millores en programes o polítiques culturals per a autoritats públiques i organitzacions internacionals. Així mateix, respon a sol·licituds específiques del món empresarial o del tercer sector.

Per a més informació sobre activitats passades i presents en aquesta àrea d’activitat, llegiu sobre els nostres projectes.