La reunió de llançament del projecte NETCHER –NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding, finançat per la Unió Europea en el marc del 8è Programa per a la recerca i la innovació (Horitzó 2020), se celebrarà durant els dies 8 i 9 de gener 2019 a la ciutat de Lió.

En aquesta reunió el consorci, conformat per actors implicats en la protecció del patrimoni cultural en perill d’extinció i en la lluita contra el tràfic il·legal dels béns culturals, s’encarregarà de detallar el corresponent calendari i estratègia de treball necessària per a la concreció d’aquest projecte que té una durada de 2 anys.

Sota la coordinació del laboratori HiSoMA-CNRS, Lió i l’enfocament col·laboratiu i participatiu entre les entitats europees CNRS i Université Lió 2, Università Ca’ Foscari Venezia i Fondazione Ca ‘Foscari, Deutsches Archäologisches Institut, École Nationale Supérieure de la Police et Université de Technologie de Troyes, Capital High Tech SARL, Michael Culture i Interarts, es donarà inici al disseny i creació de la nova plataforma social gràcies a la qual es podran sistematitzar totes les bones pràctiques relacionades amb la millora i reconstrucció del patrimoni cultural.