La reunió de llançament del projecte “DECIDES Europa: Prevenir la violència de gènere, la perspectiva dels joves” -projecte cofinançat per la Unió Europea- es va celebrar els dies 22 i 23 de novembre de 2018 a la seu d’Interarts a Barcelona. La reunió va permetre al consorci del projecte detallar l’estratègia de treball i el calendari d’aquest projecte de 2 anys. El projecte DECIDES Europa busca contribuir a la prevenció de la violència de gènere mitjançant la sensibilització dels joves sobre totes les formes d’aquest fenomen, les seves causes, conseqüències i el subministrament d’eines per prevenir, reconèixer i contrarestar en tres països multiculturals: Espanya, Romania i Dinamarca. El projecte, a través d’un fòrum de teatre i tallers d’arts visuals, proporcionarà als joves estudiants informació sobre la prevenció de la violència de gènere, així com també espais segurs on discutir els seus aspectes culturals i socials. A través de seminaris i formacions específiques, els estudiants seran capacitats per actuar com a educadors de parells i els mestres augmentaran la seva capacitat per identificar possibles víctimes. DECIDES Europa és cofinançat pel programa d’Igualtat, Drets i Ciutadania de la Unió Europea i és implementat per Interarts (Espanya), Trabe (Espanya), Transcena (Romania) i Kvindemuseet i Danmark (Dinamarca).Enllaços