El Fòrum de Cultura 2020, impulsat pel Cercle de Cultura, té per objectiu promoure una reflexió sobre les prioritats i reptes per al sector cultural amb la participació d’experts.

Entre maig i juliol 2018 es van dur a terme quatre taules de treball per analitzar el paper de les administracions i dels operadors culturals en la concreció de polítiques culturals que fomenten el progrés social, l’acció cultural comunitària i la construcció ciutadana. Gemma Carbó, presidenta d’Interarts, va coordinar la taula “Cultura i educació” que va comptar amb la participació de Javier Brun, membre del patronat d’Interarts, i d’Eduard Miralles, president del patronat desaparegut recentment.

Del mes d’octubre a desembre 2018 tres (3) taules de treball van centrar la seva reflexió sobre el finançament de programes i projectes culturals, les noves oportunitats d’accés a la cultura ofertes per les plataformes digitals i la projecció cultural internacional de Barcelona i de Catalunya. En aquesta última taula va participar Mercedes Giovinazzo, directora d’Interarts.

Un document de síntesi de les taules dutes a terme fins ara i que inclou un diagnòstic general així com les propostes suggerides pels experts, està disponible a l’enllaç aquí baix.

En aquests primers mesos de 2019 se celebrarà l’últim cicle de taules de treball dedicat a les polítiques culturals públiques. Després de la seva finalització, es preveu una presentació pública dels resultats del Fòrum Cultura 2020.

Enlaces