recursos . articles

Culture and Development. Action and Impact

14 Gener 2011

La Presidència belga de la Unió Europea i la Comissió Europea publiquen un recull de projectes finançats per la cooperació internacional que són una mostra del valor del factor cultural en la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni establerts per les Nacions Unides. L'obra, titulada ''Culture and Development. Action and Impact'' presenta iniciatives dutes a terme pels Estats membres de la Unió Europea. Entre els projectes seleccionats per a la publicació es troben dos desenvolupats per Interarts: el programa de Foment d'Empreses Culturals i Creatives - FOMECC i el projecte sobre instruments culturals per sensibilitzar i capacitar sobre Salut Sexual i Reproductiva als joves del sector informal de Mopti, Mali. Podeu trobar més informació a l’enllaç següent.